Archief

Beheren Google
Voorbeelden
Alle tree documenten, links en emails worden alfabetisch gesorteerd
Zorg dat alles tussen tree en /tree op één regel staat
LinkNieuwsDocumententree char=full bgcolor=blauw]*1Y2fs4sp_G0o3wjlaI2nVujLQ3AZ2uQ4b/tree]Uitslagentree ]*1cuFQaLxBFMfCqvM1mplZ2kRkvo7E9NMV/tree]
Alleen link en emailtree char=full 1h="De link naar de website van Duitsland 2022" 1c="https://www.esbc2022.eu/" 1l=blauw 2h="Email bvmpenningmeester@gmail.com" 2c="mailto:bvmpenningmeester@gmail.com" 2l=groen 3h="Baanpatroon Open Bison Handicap ABT_2" 3c=https://drive.google.com/file/d/1UQfL5JOnMxLCiE2L4a2RfWEH8ATmgMck/view 3l=oranje]*/tree]Combinatietree char=full 1h="De link naar de website van Duitsland 2022" 1c="https://www.esbc2022.eu/" 1l=blauw 2h="Email bvmpenningmeester@gmail.com" 2c="mailto:bvmpenningmeester@gmail.com" 2l=groen bgcolor=groen]*1Y2fs4sp_G0o3wjlaI2nVujLQ3AZ2uQ4b/tree]