Ereleden en Leden van verdienste

Erelid van de BVM:

  • Lia Fievet

Leden van verdienste van de BVM:

  • Jeanne van der Geest
  • Thea Kraay
  • Bernardo Kraay
  • Ada Sturkenboom
  • Rob de Vries
  • Frans Wagemakers
  • Jan van Roekel
  • Arnold den Hartog