Ereleden en Leden van verdienste

Erelid van de BVM:

Leden van verdienste van de BVM: