Bestuur

Het bestuur van de BVM:

Voorzitter : Vacant
Secretaris : Vacant
Penningmeester : Frans Wagemakers
Wedstrijdzaken : Piet Beekhof