Lidmaatschap


 
Bowlen een sport? Daar zijn de meningen zeer over verdeeld, de één ziet het als sport en de ander denkt dat bowlen puur recreatief is.
Wij kunnen u verzekeren dat bowlen, zowel sport als recreatie is. Een sport die door onze leden zeer intensief beoefend wordt, maar ook voor de nodige ontspanning en speelplezier zorgt.
 
Veel mensen leven in de veronderstelling dat je alleen maar lid kunt worden van een Bowlingvereniging als je goed kunt bowlen.
Niets is minder waar. Net zoals bij elke sport heb je beginners en gevorderden. De beginners kunnen het beste starten in één van onze handicapleagues waarin iedereen door de handicapformule evenveel kans heeft. Als het bowlen veel beter gaat kan je overstappen naar de scratchleague waarin geen handicap gegeven wordt en iedereen dus moet gooien voor wat hij of zij waard is.
 
Mensen met een beperking kunnen in de meeste gevallen ook terecht bij Bowling Vereniging Maarssen. De BVM biedt een structureel sportaanbod voor mensen vanaf 17 jaar met een motorische, zintuiglijke of verstandelijke beperking of mensen met een chronische ziekte of autisme spectrum stoornis, die woonachtig zijn in de gemeente Stichtse Vecht en omliggende gemeenten. Klik hier voor alle informatie over het G-bowlen.
 
De Bowling Vereniging Maarssen (B.V.M). speelt in de Bison Bowling, Bisonspoor 2023 in Maarssenbroek. Op de eerste etage van het winkelcentrum Bisonspoor.
U kunt op diverse manieren contact opnemen met het bowlingcentrum:
Telefoon 0346-571 710
E-mail maarssen@bisonbowling.nl
 
De Bison Bowling beschikt over 12 AMF-wedstrijdbanen, welke zijn goedgekeurd door de Nederlandse Bowling Federatie en allemaal voorzien zijn van een automatisch scoresysteem, waardoor zelf tellen van scores tot het verleden behoort.
 
Nederlandse Bowling Federatie
 
Wanneer u lid wordt van de B.V.M. wordt u automatisch lid van de Nederlandse Bowling Federatie (N.B.F.).
 
Het lidmaatschap van de N.B.F. geeft recht op:

 • Korting op baanhuur in de meeste bowlinghuizen.
 • Deelname aan huisleagues en toernooien, welke door de B.V.M. worden georganiseerd.
 • Deelname aan opleidingen en clinics van de N.B.F.
 • Ontvangst van het “Bowling Sportmagazine”.
 • Deelname aan toernooien, welke door de N.B.F. en andere verenigingen worden georganiseerd.
 • Deelname aan Nationale en Regionale competities die door de N.B.F. worden georganiseerd.
 • Deelname aan opleidingen en clinics van de N.B.F tegen gereduceerd tarief.

De kosten
 
Het lidmaatschap van de B.V.M. bedraagt, inclusief de afdracht aan de N.B.F., voor het seizoen 2019-2020 per jaar:

 • Voor personen van 18 tot en met 21 jaar € 47,00
 • Voor personen van 22 tot en met 64 jaar € 54,00
 • Voor personen vanaf 65 jaar € 47,00
 • Voor G-bowlers (alle leeftijden) € 10,50 (meer informatie onder de kop “G-bowlen” op deze website)

Voor nieuwe leden geldt een éénmalige N.B.F.-bijdrage van € 5,15.
Uitgangspunt voor indeling in deze categorieën is de leeftijd welke men heeft bij aanvang van het contributiejaar op 1 september.
 
Het dubbellidmaatschap voor leden die hoofdlid zijn bij een andere bowlingvereniging bedraagt voor het seizoen 2019-2020: € 33,00
 
Elk jaar worden de lidmaatschapsprijzen op de Bondsvergadering van de N.B.F. en de Algemene Leden Vergadering van de B.V.M. opnieuw vastgesteld voor het volgende seizoen.
 
Speelgelden seniorenleagues per team
 
Naast het jaarlijkse lidmaatschap betaalt elk team per avond het speelgeld. In het seizoen 2019-2020 is dit:

 • Dinsdag handicap € 30,00 per team per avond.
 • Woensdag 50+ € 35,00 per team per ochtend.

Met ingang van elk nieuw seizoen worden deze tarieven, na overleg met het bowlingcentrum, indien nodig aangepast.
 
Senioren leagues

Elke week worden in de Bison Bowling competities gespeeld door leden van de B.V.M. Deze competities noemen we “leagues”. Er is momenteel een dubbelleague op dinsdagavond en op woensdagochtend is er een trioleague.
 
Voor de trioleague geldt het volgende:
Per leagueavond/ochtend speelt ieder team (trio) een wedstrijd over vier games tegen een ander team. Een team bestaat uit minimaal 3 en maximaal 6 personen. Wanneer een team uit 3 spelers bestaat dan speelt iedere speler 4 games. Bestaat een team uit meer dan 3 spelers dan kan men onderling per game wisselen.
 
Voor de dubbelleagues geldt hetzelfde als voor de trioleagues, met dien verstande dat hier als team het aantal personen 2 bedraagt. Een dubbelteam bestaat uit minimaal 2 en maximaal 4 personen.
 
Er zijn twee soorten leagues:
1. Op handicap basis, d.w.z. dat aan de hand van de gemiddelde score een aantal bonuspunten extra worden toegekend.
2. Op scratch basis, d.w.z. dat alleen de werkelijk behaalde score wordt geteld.
 
Al geruime tijd wordt er ook op de woensdagochtend een trio handicap league gespeeld. Dit is een 50+ competitie.
 
Speeltijden

 • Dinsdagavond:
  Dubbel league op handicapbasis van 20.30 uur tot 22.00 uur
 • Dinsdagmiddag 50+:
  Trio league op handicapbasis 14.00 uur tot 16.00 uur